Đóng

Trang Đại lý chính thức VL88.
Phương thức liên hệ duy nhất.
Liên hệ qua link:
https://t.me/csdlvl88101/
Hãy chú ý các phương thức liên hệ
khác đều giả mạo

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐẠI LÝ

THƯ NGỎ : Với tiêu chí đem đến nguồn thu nhập khủng cho quý đối tác và mở rộng thị trường nâng cao chất lượng dịch vụ VL88 trân trọng kính mời quý đại lý hợp tác tham gia vào hệ thống kinh doanh cùng phát triển nhận hoa hồng siêu khủng không giới hạn. VL88 chính thức triển khai chế độ đãi ngộ đại lý mới nhất trong giai đoạn từ 01/07/2023 ~ đến khi có thông báo mới nhất.

I-HOA HỒNG ĐẠI LÝ

Lợi nhuận ròng Hội viên hợp lệ Tỷ lệ hoa hồng
1+ 3+ 35%
5+ 45%
100,000+ 10+ 50%
1,000,000+ 20+ 55%
5,000,000+ 30+ 60%

* Lợi nhuận ròng = Tổng thắng thua - Tổng hoàn trả - Tổng khuyến mãi - Chi phí nền tảng.

* Chi phí nền tảng: Tổng thắng thua x 10%( nếu đại lý trong tháng không có lợi nhuận âm thì sẽ không phải tính chi phí nền tảng)

* Hoa hồng = Lợi nhuận ròng * tỉ lệ hoa hồng .

* Số hội viên hợp lệ tối thiểu mà đại lý cần đạt để nhận hoa hồng là 3 hội viên.

* Nếu trong tháng đại lý không đạt được 2 điều kiện trên thì sẽ không được tính hoa hồng tháng đó.

* Hội viên hợp lệ : hội viên trong tháng nạp tiền ≥ 1,000 điểm, cược hợp lệ ≥ 3,000 điểm (dựa vào đánh gía tổng hợp Ip, tính hoạt động và tính nạp lại phê duyệt).

*Chú ý: Đại lý Google SEO / Chạy quảng cáo Google ADS từ khoá nội bộ của công ty mức hoa hồng cố định là 5%. ( Từ khóa nội bộ ví dụ link mới VL88, link VL88 , Đăng nhập VL88... Ngoài ra nếu phát hiện seo các từ khóa liên quan các web trong liên minh VL88 cũng áp dụng mức hoa hồng 5% ).

* Chế độ này không áp dụng với sản phẩm xổ số.

II-TIỀN THUỞNG PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN MỚI

Tất cả đại lý trong tháng chỉ cần có mỗi một hội viên mới hợp lệ sẽ nhận được tiền thưởng phát triển hội viên mới, mỗi hội viên mới hợp lệ thưởng 200,000 VND, không giới hạn số tiền.

Đối tượng Hội viên mới hợp lệ Tiền thưởng Tối đa
Tất cả đại lý hợp tác 11+ 200,000 VND /1 hội viên Không giới hạn

* Hội viên mới hợp lệ : hội viên mới nạp đầu trong tháng, có tích luỹ nạp tiền ≥ 1,000 điểm, cược hợp lệ ≥ 3,000 điểm (dựa vào đánh gía tổng hợp Ip, tính hoạt động và tính nạp lại phê duyệt).

* Chú ý: Đại lý Google SEO/ ADS chạy từ khoá nội bộ của công ty không được tham gia chương trình tiền thưởng hội viên mới.

* Chế độ này không áp dụng với sản phẩm xổ số.

III - ĐỊNH NGHĨA

* Đại lý có lợi nhuận ròng dương trong tháng sẽ trừ vào lợi nhuận ròng âm của các tháng sau cho đến khi hết lợi nhuận ròng dương.

* Chương trình này không áp dụng cho sản phẩm xổ số. Thành viên vi phạm quy định , Thành viên lạm dụng, nhiều tài khoản sẽ không được tính là hội viên hợp lệ.

* Công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp tác nếu phát hiện đại lý sử dụng hành vi lạm dụng để trục lợi hoa hồng không chính đáng.

* Nếu phát sinh vấn đề không đồng nhất trong cách hiểu về chương trình này, công ty giữ nguyên quyền bảo lưu quyết định cuối cùng trong bất kỳ trường hợp nào.

*Chú ý: Đại lý Google SEO/ ADS chạy từ khoá nội bộ của công ty không được tham gia chương trình tiền thưởng hội viên mới.

* Chế độ này không áp dụng với sản phẩm xổ số.

* Yêu cầu đối với Đại Lý:

- Có lịch sử đăng nhập ít nhất 5 ngày.

- Tài khoản game của Đại Lý không nằm dưới link Đại Lý của chính mình.

- Đại lý không hoạt động trong vòng 2 tháng kể từ thời điểm đăng ký, VL88 có quyền chấm dứt hợp tác với tài khoản Đại Lý đó. Nếu muốn tiếp tục tham gia và hợp tác, yêu cầu tạo tài khoản đăng ký Đại Lý mới.

IV-CÁCH THỨC PHÁT HOA HỒNG VÀ TIỀN THƯỞNG

* Hoa hồng và tiền thưởng hội viên mới sẽ kết toán và gửi xác nhận cho đại lý từ ngày 6 - ngày 8, được thanh toán từ ngày 10 - ngày 11 tháng sau.

* Toàn bộ tiền hoa hồng và tiền thưởng sẽ được phát trực tiếp vào ngân hàng mới nhất do đại lý cung cấp.

* Chương trình đại lý cập nhật mới nhất ngày 11/12/2023.

Đóng

Trang Đại lý chính thức VL88.
Phương thức liên hệ duy nhất.
Liên hệ qua link:
https://t.me/csdlvl88101/
Hãy chú ý các phương thức liên hệ
khác đều giả mạo

GIỚI THIỆU
LỢI ÍCH
CÂU HỎI

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐẠI LÝ

THƯ NGỎ : Với tiêu chí đem đến nguồn thu nhập khủng cho quý đối tác và mở rộng thị trường nâng cao chất lượng dịch vụ dailylv88 trân trọng kính mời quý đại lý hợp tác tham gia vào hệ thống kinh doanh cùng phát triển nhận hoa hồng siêu khủng không giới hạn. dailylv88 chính thức triển khai chế độ đãi ngộ đại lý mới nhất trong giai đoạn từ 01/07/2023 ~ đến khi có thông báo mới nhất.

I-HOA HỒNG ĐẠI LÝ

Lợi nhuận ròng Hội viên hợp lệ Tỷ lệ hoa hồng
1+ 3+ 35%
5+ 45%
100,000+ 10+ 50%
1,000,000+ 20+ 55%
5,000,000+ 30+ 60%

* Lợi nhuận ròng = Tổng thắng thua - Tổng hoàn trả - Tổng khuyến mãi - Chi phí nền tảng.

* Chi phí nền tảng: Tổng thắng thua x 10%( nếu đại lý trong tháng không có lợi nhuận âm thì sẽ không phải tính chi phí nền tảng)

* Hoa hồng = Lợi nhuận ròng * tỉ lệ hoa hồng .

* Số hội viên hợp lệ tối thiểu mà đại lý cần đạt để nhận hoa hồng là 3 hội viên.

* Nếu trong tháng đại lý không đạt được 2 điều kiện trên thì sẽ không được tính hoa hồng tháng đó.

* Hội viên hợp lệ : hội viên trong tháng nạp tiền ≥ 1,000 điểm, cược hợp lệ ≥ 3,000 điểm (dựa vào đánh gía tổng hợp Ip, tính hoạt động và tính nạp lại phê duyệt).

*Chú ý: Đại lý Google SEO / Chạy quảng cáo Google ADS từ khoá nội bộ của công ty mức hoa hồng cố định là 5%. ( Từ khóa nội bộ ví dụ link mới VL88, link VL88 , Đăng nhập VL88... Ngoài ra nếu phát hiện seo các từ khóa liên quan các web trong liên minh VL88 cũng áp dụng mức hoa hồng 5% ).

* Chế độ này không áp dụng với sản phẩm xổ số.

II-TIỀN THUỞNG PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN MỚI

Tất cả đại lý trong tháng chỉ cần có mỗi một hội viên mới hợp lệ sẽ nhận được tiền thưởng phát triển hội viên mới, mỗi hội viên mới hợp lệ thưởng 200,000 VND, không giới hạn số tiền.

Đối tượng Hội viên mới hợp lệ Tiền thưởng Tối đa
Tất cả đại lý hợp tác 11+ 200,000 VND /1 hội viên Không giới hạn

* Hội viên mới hợp lệ : hội viên mới nạp đầu trong tháng, có tích luỹ nạp tiền ≥ 1,000 điểm, cược hợp lệ ≥ 3,000 điểm (dựa vào đánh gía tổng hợp Ip, tính hoạt động và tính nạp lại phê duyệt).

*Chú ý: Đại lý Google SEO/ ADS chạy từ khoá nội bộ của công ty không được tham gia chương trình tiền thưởng hội viên mới.

* Chế độ này không áp dụng với sản phẩm xổ số.

III - ĐỊNH NGHĨA

* Đại lý có lợi nhuận ròng dương trong tháng sẽ trừ vào lợi nhuận ròng âm của các tháng sau cho đến khi hết lợi nhuận ròng dương.

* Chương trình này không áp dụng cho sản phẩm xổ số. Thành viên vi phạm quy định , Thành viên lạm dụng, nhiều tài khoản sẽ không được tính là hội viên hợp lệ.

* Công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp tác nếu phát hiện đại lý sử dụng hành vi lạm dụng để trục lợi hoa hồng không chính đáng.

* Nếu phát sinh vấn đề không đồng nhất trong cách hiểu về chương trình này, công ty giữ nguyên quyền bảo lưu quyết định cuối cùng trong bất kỳ trường hợp nào.

*Chú ý: Đại lý Google SEO/ ADS chạy từ khoá nội bộ của công ty không được tham gia chương trình tiền thưởng hội viên mới.

* Chế độ này không áp dụng với sản phẩm xổ số.

* Yêu cầu đối với Đại Lý:

- Có lịch sử đăng nhập ít nhất 5 ngày.

- Tài khoản game của Đại Lý không nằm dưới link Đại Lý của chính mình.

- Đại lý không hoạt động trong vòng 2 tháng kể từ thời điểm đăng ký, dailylv88 có quyền chấm dứt hợp tác với tài khoản Đại Lý đó. Nếu muốn tiếp tục tham gia và hợp tác, yêu cầu tạo tài khoản đăng ký Đại Lý mới.

IV-CÁCH THỨC PHÁT HOA HỒNG VÀ TIỀN THƯỞNG

* Hoa hồng và tiền thưởng hội viên mới sẽ kết toán và gửi xác nhận cho đại lý từ ngày 6- ngày 8, được thanh toán từ ngày 10- ngày 11 tháng sau.

* Toàn bộ tiền hoa hồng và tiền thưởng sẽ được phát trực tiếp vào ngân hàng mới nhất do đại lý cung cấp.

* Chương trình đại lý cập nhật mới nhất ngày 11/12/2023.

“Thành công không phải ngẫu nhiên mà có, mà là do lựa chọn”